Увага!

Дні відкритих дверей - 23.03.2019, 20.04.2019, 18.05.2019


 

Користувачі мають право:

 • отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів;
 • безкоштовно отримувати консультаційну допомогу у пошуках та виборі джерел інформації;
 • одержувати у тимчасове користування книги, періодичні видання з бібліотечного фонду;
 • брати участь у всіх масових заходах, що їх проводить бібліотека;
 • виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементах,термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів;
 • рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, довідкові видання, а також видання і актуальні матеріали, що є в бібліотеці в одному примірнику, додому не видаються, ними користуються тільки в читальному залі.

Користувачі зобов'язані :

 • мати власний читацький формуляр;
 • повертати документи не пізніше встановленого бібліотекою терміну;
 • користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них;
 • при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач;
 • кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача;
 • користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість;
 • дотримуватись тиші в бібліотеці.

 

Бібліотека зобов’язана:

 • інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні;
 • створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи користувачів в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
 • дбати про культуру обслуговування користувачів;
 • формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
 • задовольняти їх потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
 • систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
 • враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
 • не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім навчальної, без їх згоди;
 • звітувати перед користувачами бібліотеки та педагогічною радою навчального закладу .

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Шепетівський коледж ПДАТУ

30400, м. Шепетівка, проспект Миру, 25

р/р 31250225103891 ДКСУ м. Київ

МФО 820172

код в ЄДРПОУ 34363226

ІПН 227696722096 Св-во № 31634895

т. (03840) 4-07-63

Зараз на сайті

На сайті 6 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник