Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

 

Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін є об’єднанням викладачів дисциплін  загальноекономічної та професійно-практичної підготовки за спеціальностями: 5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання і врешті-решт запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

Очолює циклову комісію викладач-методист, відмінник аграрної освіти і науки – ОСАДЧУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА.

Високий рівень підготовки студентів забезпечує самовіддана праця висококваліфікованих спеціалістів-педагогів:

Вікоренко Альона Леонідівна – викладач ІІ категорії

Дмитрик Валентина Володимирівна - викладач-методист

Кравчук Наталія Іванівна – викладач ІІ категорії

Колесник Ольга Сергіївна – викладач ІІ категорії

Мельник Любов Степанівна – викладач вищої категорії

Рудюк Галина Костянтинівна – викладач-методист

Столярчук Наталія Іванівна – викладач вищої категорії.

Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін загальноекономічної та професійно-практичної підготовки, зокрема: Бухгалтерський облік, Фінанси, Фінансовий облік, Контроль і ревізія, Податкова система, Гроші і кредит, Казначейська справа, Облік і звітність у бюджетних установах, Банківські операції, Бюджетна система, Страхові послуги, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках.

     Знання тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знанням сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення.

 


 

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

 

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін об’єднує викладачів політекономії, філософії, соціології, культурології, української мови і літератури, історії, правознавства, української мови за професійним спрямуванням, іноземної мови, світової літератури, маркетингу та менеджменту.

Очолює циклову комісію викладач-методист ФЕСЯНОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ.

Чисельність викладацького складу циклової комісії становить 14 осіб.

До складу комісії входять: 1 - викладач-методист, 1 - старший вчитель, 4 - викладачі вищої категорії, 2 - викладачі першої категорії, 3 – викладачі другої категорії, 2 - спеціалісти.

Викладачі циклової комісії є учасниками методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.

У комісії працюють кабінет маркетингу та менеджменту, кабінет суспільних дисциплін, української мови та літератури, кабінет іноземної мови з відповідним методичним забезпеченням. Викладачі циклової комісії працюють над впровадженням інноваційних технологій у системі викладання гуманітарних та суспільних дисциплін. Їх завданням є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особістісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології.

Основною метою діяльності циклової комісії є виховання національної свідомості, патріотизму студентської молоді в процесі викладання гуманітарних та суспільних дисциплін.

До методичних надбань цих викладачів належать заняття-театр, заняття-репортаж, заняття-діалог, заняття-вікторина.

     Щороку в навчальному закладі проводиться тиждень циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. У рамках тижня пропонуються літературно-мистецькі заходи, інтелектуальні ігри, брейн-ринги, зустрічі з творчими людьми, конференції, дискусійні студії.

 


 

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

 

     Основне завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін: формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньо компетентної для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в технікумі. Успішне опанування знаннями із загальноосвітніх дисциплін допоможе студентам у подальшому знайти себе в професії бухгалтера, фінансиста чи менеджера.

До складу комісії входить 5 викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку. Серед них:

КЛІМЧУК ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА – голова циклової комісії, викладач хімії, викладач-методист

Подлєсна Катерина Сергіївна - викладач математики, ІІ категорія

Печонка Юлія Петрівна - викладач географії, всесвітньої історії, І категорія

 До актуальних питань у роботі комісії відносяться:

1.  Основне завдання викладача – якісна підготовка знань.

2.  Обмін досвідом і співпраця - запорука успішної роботи комісії.

3.  Професіоналізм + творчість + повага до студентів = гарантований успіх!

 Викладачі циклової комісії активно впроваджують нестандартні форми проведення занять, приділяють значну увагу міжпредметним зв’язкам та індивідуальній роботі зі студентами, дбають про екологічне виховання майбутніх фахівців.

     «Здоров'я студента – здоров'я нації» – такий основний девіз занять викладачів фізичного виховання. Вони надають перевагу заняттям з використанням ігрових моментів, естафет і є  ініціаторами  спортивних змагань з футболу, волейболу, ігрових видів спорту. Гарною традицією стала організація туристичних походів для студентів ІІ курсу.  Викладачі фізичного виховання також є організаторами спортивно-розважальних заходів з нагоди Дня Збройних сил України та Дня захисника Вітчизни.

 


 

Циклова комісія економіко-інформаційних дисциплін

 

Робота циклової комісії у навчальному закладі спрямована на вирішення загальноколеджівської методичної проблеми: новітні технології навчання.

До складу циклової комісії входить пять викладачів.

Очолює комісію викладач вищої категорії СУРНИК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, членами циклової комісії є досвідчені викладачі:

Краснолуцький Олег Васильович – викладач-методист

Швець Наталія Валеріївна – викладач І категорії

Крижанівський Андрій Олегович – викладач вищої категорії

Крижанівська Олена Дмитрівна – викладач вищої категорії

Славецька Ольга Анатоліївна - спеціаліст

Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп'ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.

Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.

Комісія економіко-інформаційних дисциплін сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, зокрема через використання електронної бібліотеки коледжу.

Циклова комісія бере активну участь у поза аудиторній роботі. Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Зараз на сайті

На сайті 11 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник