1. Тема. Створення комп'ютерних технологій.

2. Тема. Режими роботи ПК.

3. Тема. Еволюція стратегічних моделей управління підприємствами в інформаційних системах.

 

4. Практична робота. Пошук рішення.

5. Практична робота. Пошук рішення (для самостійної роботи).

6. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах (частина 1).

7. Автоматизація процесів бізнес-планування інвестиційних проектів та стратегічної оцінки бізнесу на підприємствах (частина 2).

8. Інформаційна система Project Expert.

9. Експертні системи та використання їх на підприємствах.

10. Системи підтримки прийняття рішень.

11. Методичні рекомендації по написанню курсової роботи.

12. Зразок титульної сторінки до курсової роботи.

13. Перелік екзаменаційних питань.

 

Самостійна робота

 

1. Облік касових операцій

2. Облік банківських операцій

3. Облік розрахунків

Вибір мови

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник