ЗАОЧНИЙ  ВІДДІЛ

Шепетівського коледжу

Подільського державного аграрно-технічного університету

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на 2017 - 2018 навчальний рік

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Приймаються абітурієнти з повною загальною середньою освітою (11 класів), які мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови (обов’язково) та з математики або історії України (на вибір), видані у 2016 або у 2017 році – при вступі на навчання за державним замовленням; або з 2008 по 2015 роки – при вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

За результатами вступних екзаменів, без ЗНО приймаються:

 

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їзх соціального захисту»;

 

- особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби);

 

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 

-  особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження  громадянами  зовнішнього   незалежного   оцінювання,  затвердженому  наказом  Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України вщ 25 лютого 2008 року №   124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання;

 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

 

- особи з інвалідністю, неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоровя та соціального захисту населення)

 

Вищеперераховані особи складають в коледжі вступні екзамени з української мови (диктант) і математики (усно).

Термін навчання — 1 рік 10 місяців, плата за навчання — 4900 гривень на рік. Прийом документів проводиться   з 01 серпня по 25 серпня 2017року

Вступні іспити відбудуться з 26 по 30 серпня 2017року.

 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

- свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» у м.Шепетівка або у інших ВНЗ ІІІ-IV р.а., напр. - Київському національному економічному університеті ім.В.Гетьмана, Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Вінницькому національному аграрному університеті, Житомирському національному агроекологічному університеті, Тернопільському національному економічному університеті та ін. При Шепетівському коледжі діє навчально- консультаційний пункт Подільського державного аграрно-технічного університету, де випускників коледжу зараховують на навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за заочною формою.

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 36 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник