ЗАОЧНИЙ  ВІДДІЛ

Шепетівського коледжу

Подільського державного аграрно-технічного університету

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ

на 2018 - 2019 навчальний рік

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Приймаються абітурієнти з повною загальною середньою освітою (11 класів), які мають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови (обов’язково) та з математики або історії України або біології (на вибір), 2016, 2017 та 2018 років.

 

За результатами вступних іспитів, без ЗНО приймаються:

 

- випускники ПТУ з відповідних спеціальностей;

 

- особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їзх соціального захисту»;

 

- особи, визнанані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України ;

 

- особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2017 року;

 

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

 

- особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження  громадянами  зовнішнього   незалежного   оцінювання;

 

- особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за співбесідою;

 

- особи з інвалідністю, неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоровя та соціального захисту населення);

 

- особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2018 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії коледжу копії медичного висновку).

 

Вищеперераховані особи складають в коледжі вступні екзамени з української мови (диктант) і математики (усно) , а випускники ПТУ – фаховий іспит та вступний екзамен з української мови (диктант).

Термін навчання — 1 рік 10 місяців, плата за навчання — 5900 гривень на рік. Прийом документів проводиться   з 01 серпня по 25 серпня 2018 року

Вступні іспити відбудуться з 26 по 30 серпня 2018року.

 

     Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 (за наявності).

 

    До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа, що посвідчує особу

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

      Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на третьому курсі Подільського державного аграрно-технічного університету за спеціальностями: «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства» у м.Шепетівка або у інших ВНЗ ІІІ-IV р.а., напр. - Київському національному економічному університеті ім.В.Гетьмана, Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Вінницькому національному аграрному університеті, Житомирському національному агроекологічному університеті, Тернопільському національному економічному університеті та ін. При Шепетівському коледжі діє навчально- консультаційний пункт Подільського державного аграрно-технічного університету, де випускників коледжу зараховують на навчання за скороченим терміном для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр» за заочною формою.

Реквізити для оплати за навчання

Шепетівський коледж ПДАТУ

30400, м. Шепетівка, проспект Миру, 25

р/р 31250225103891 ДКСУ м. Київ

МФО 820172

код в ЄДРПОУ 34363226

ІПН 227696722096 Св-во № 31634895

т. (03840) 4-07-63

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 4 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник