Одним з ефективних шляхів підвищення рівня професійної майстерності педагога є цілеспрямована методична робота, яка забезпечує варіативність і безперервність самоосвіти, формує особисту спрямованість викладача до самовдосконалення.
    Відкрите заняття є однією із сходинок до підвищення методичного рівня кожного викладача. Це і підбиття підсумків, і порівняльний аналіз досягнутого, і школа передового досвіду. Відкрите навчальне заняття є елементом методичної роботи викладача.
    Свою майстерність у проведенні відкритого заняття показала викладач математики Подлєсна К.С. зі студентами 2 курсу спеціальності Облік і оподаткування.
      На занятті було вміло використано інтерактивні методи навчання, цікавий підхід до виконання практичних завдань.Викладач показала себе як хороший фахівець та вмілий організатор. Їй властиві виразність вимови, уміння утримувати увагу студентів протягом усього заняття та уважно реагувати на висловлювання студентів. На занятті було створено атмосферу доброзичливості і взаємоповаги.

1

Детальніше: Відкрите навчальне заняття з математики

   Мультимедійні засоби дозволяють інтенсифікувати навчальний процес, стимулювати розвиток мислення та уяви студентів, збільшувати обсяг навчального матеріалу для творчого засвоєння і використання його студентами, формувати дослідницькі, пошукові уміння, уміння приймати оптимальні рішення, викликати зацікавленість та позитивне ставлення до навчання.
      Студентам групи Ф-31 спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування" під час вивчення дисципліни "Бухгалтерський облік у комерційних банках" було продемонстровано презентацію до теми "Облік касових операцій". Студенти,під керівництвом викладача Вікоренко А.Л., ознайомилися із рахунками призначеними для обліку касових операцій та їх характеристикою; порядком відображення в обліку касових операцій; структурою прибуткових та видаткових касових документів.

1

Детальніше: Перегляд презентації до теми "Облік касових операцій"

    Математика має велике практичне значення, а також відіграє важливу роль як у науковому, технічному, економічному розвитку суспільства, так і в розвитку окремої особистості.
    Нестандартні форми проведення позакласної роботи надихають студентів Шепетівського фахового коледжу ПДАТУ на самовираження та самостійно-пошукову роботу. Студенти , які з різних причин не змогли себе проявити та реалізувати на парах, мають змогу розкрити свої можливості та приховані таланти саме під час позакласних заходів.
      В рамках тижня математики серед студентів першого курсу було проведено "Математичні перегони" з використанням мультимедійної презентації. Подлєсна Катерина Сергіївна (викладач математики) поділила студентів на 2 команди та запропонувала вирішити нестандартні математичні завдання,які були підібрані відповідно до навчальної програми.
   Такі заходи допомагають зацікавити студентів у вивченні математики.

7

Детальніше: Математичні перегони

15

    Напередодні Дня працівників освіти студенти Шепетівського фахового коледжу ПДАТУ привітали викладачів святковим концертом.

1

Детальніше: Концерт до Дня працівників освіти

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Зараз на сайті

На сайті 5 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник