Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін

          Циклова комісія обліково-фінансових дисциплін є об’єднанням викладачів дисциплін  загальноекономічної та професійно-практичної підготовки за спеціальностями: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінаннси, банківська справа та страхування».
   Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.
   Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання і врешті-решт запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.
   Очолює циклову комісію викладач-методист, Відмінник аграрної освіти і науки – ОСАДЧУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА.
   Високий рівень підготовки студентів забезпечує самовіддана праця висококваліфікованих спеціалістів-педагогів:

   Вікоренко Альона Леонідівна – викладач І категорії

   Дмитрик Валентина Володимирівна - викладач-методист

   Кравчук Наталія Іванівна – викладач І категорії

   Русіна Ольга Сергіївна – викладач І категорії

   Мельник Любов Степанівна – викладач вищої категорії

   Рудюк Галина Костянтинівна – викладач-методист

   Столярчук Наталія Іванівна – викладач-методист

   Краснолуцький Олег Васильович – викладач-методист

  

   Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін загальноекономічної та професійно-практичної підготовки, зокрема: Бухгалтерський облік, Фінанси, Фінансовий облік, Контроль і ревізія, Податкова система, Гроші і кредит, Казначейська справа, Облік і звітність у бюджетних установах, Банківські операції, Бюджетна система, Страхові послуги, Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках.

   Знання тенденцій обліку, фінансів, аналізу і контролю доповнюється знанням сучасних технологій організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою підвищує рівень підготовленості майбутніх спеціалістів до реалій сьогодення.

             

Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

          Циклова комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін об’єднує викладачів політекономії, філософії, соціології, культурології, української мови і літератури, історії, правознавства, української мови за професійним спрямуванням, іноземної мови, світової літератури, маркетингу та менеджменту.

   Очолює циклову комісію викладач-методист ФЕСЯНОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ. Чисельність викладацького складу циклової комісії становить 4 осіб.
   До складу комісії входять: 2 - викладачі-методисти, 1 - старший вчитель, 1 - викладач вищої категорії, 1 - викладачі першої категорії.

   Викладачі циклової комісії є учасниками методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів закладів освіти І-ІІ рівня акредитації.

   У комісії працюють кабінет маркетингу та менеджменту, кабінет суспільних дисциплін, української мови та літератури, кабінет іноземної мови з відповідним методичним забезпеченням. Викладачі циклової комісії працюють над впровадженням інноваційних технологій у системі викладання гуманітарних та суспільних дисциплін. Їх завданням є створення інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. У процесі роботи вдосконалюється методика проведення лекційних, семінарських та практичних занять, інтегрованих занять, самостійної роботи студентів; застосовується особістісно-орієнтований підхід у процесі викладання, інформаційні технології.

   Основною метою діяльності циклової комісії є виховання національної свідомості, патріотизму студентської молоді в процесі викладання гуманітарних та суспільних дисциплін.

   До методичних надбань цих викладачів належать заняття-театр, заняття-репортаж, заняття-діалог, заняття-вікторина.

   Щороку в навчальному закладі проводиться тиждень циклової комісії гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. У рамках тижня пропонуються літературно-мистецькі заходи, інтелектуальні ігри, брейн-ринги, зустрічі з творчими людьми, конференції, дискусійні студії.

 

Циклова комісія природничо-наукових дисциплін

          Основне завдання циклової комісії природничо-наукових дисциплін: формування особистості з новим стилем мислення, готової увійти в русло активної діяльності, достатньо компетентної для опанування спеціальними дисциплінами і здатної до самореалізації в професійній сфері. Саме тому викладачі комісії спрямовують свої зусилля на допомогу в адаптації колишніх школярів до умов навчання в технікумі. Успішне опанування знаннями із загальноосвітніх дисциплін допоможе студентам у подальшому знайти себе в професії бухгалтера, фінансиста чи менеджера.

   До складу комісії входить 5 викладачів, які володіють інноваційними технологіями навчання, вдало застосовують передові педагогічні технології для реалізації освітніх завдань, прагнуть до самовдосконалення і саморозвитку. Серед них:

   КЛІМЧУК ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА – голова циклової комісії, викладач хімії, викладач-методист

   Подлєсна Катерина Сергіївна - викладач математики, І категорія

   Печонка Юлія Петрівна - викладач географії, всесвітньої історії, І категорія

   До актуальних питань у роботі комісії відносяться:
      1.  Основне завдання викладача – якісна підготовка знань.
      2.  Обмін досвідом і співпраця - запорука успішної роботи комісії.
      3.  Професіоналізм + творчість + повага до студентів = гарантований успіх!

   Викладачі циклової комісії активно впроваджують нестандартні форми проведення занять, приділяють значну увагу міжпредметним зв’язкам та індивідуальній роботі зі студентами, дбають про екологічне виховання майбутніх фахівців.

   «Здоров'я студента – здоров'я нації» – такий основний девіз занять викладачів фізичного виховання. Вони надають перевагу заняттям з використанням ігрових моментів, естафет і є  ініціаторами  спортивних змагань з футболу, волейболу, ігрових видів спорту. Гарною традицією стала організація туристичних походів для студентів ІІ курсу.  Викладачі фізичного виховання також є організаторами спортивно-розважальних заходів з нагоди Дня Збройних сил України та Дня захисника Вітчизни.
         

Циклова комісія економіко-інформаційних дисциплін

   Робота циклової комісії у навчальному закладі спрямована на вирішення загальноколеджівської методичної проблеми: новітні технології навчання.

   До складу циклової комісії входить п’ять викладачів. Очолює комісію викладач вищої категорії СУРНИК НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА, членами циклової комісії є досвідчені викладачі:

   Чумак Наталія Валеріївна – викладач І категорії

   Крижанівський Андрій Олегович – викладач вищої категорії

   Крижанівська Олена Дмитрівна – викладач вищої категорії

   Славецька Ольга Анатоліївна – викладач ІІ категорії

   Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем, систем управління базами даних, прикладного програмного забезпечення, інтегрованих середовищ класичних та сучасних мов програмування, інформаційних технологій. Крім цього, у навчальному процесі, зокрема для контролю знань студентів, використовуються комп'ютерні програми, авторами яких є викладачі циклової комісії.

   Згідно з освітніми вимогами, викладачі циклової комісії з усіх дисциплін підготували навчально-методичні комплекси. У своїй діяльності вони широко використовують сучасні інформаційні, інтерактивні технології, власні навчально-методичні розробки.

   Комісія економіко-інформаційних дисциплін сприяє поліпшенню навчання та успішності шляхом застосування принципів дискусійності, проблемності, індивідуалізації навчання. У центрі уваги комісії-індивідуальна робота викладачів зі студентам через роботу з обдарованою молоддю, надання індивідуальних консультацій. Викладачі комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, зокрема через використання електронної бібліотеки коледжу.

   Циклова комісія бере активну участь у поза аудиторній роботі. Організована гурткова робота, проводяться відкриті виховні заходи, олімпіади, брейн-ринги, конкурси, на яких студенти та викладачі виборюють призові місця.
    

Звіт директора

Банківські реквізити

bank

Національний мультипредм. тест

grafik-NMT-2 page-0001

 

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

Погода

Погода

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 7 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес