Увага! Дні відкритих дверей відбудуться 14 березня, 11 квітня, 16 травня о 10.00!

 

Сучасному сільськогосподарському виробництву з різними формами власності та господарювання потрібні фахівці, які добре володіють професією, творчо мислять і самостійно вирішують виробничі питання. Ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті спеціалісти, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними навиками.

Практичне навчання студентів є складовою частиною навчального процесу, ефективною формою професійної підготовки майбутнього спеціаліста і ставить мету закріпити і поглибити знання, одержані студентами в процесі навчання.

Під час практичного навчання студенти повинні оволодіти вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною характеристикою.

Для проведення практичного навчання, яке включає практичні заняття по дисциплінах, навчальні та виробничу практики, використовуються відповідні нормативні, організаційні, методичні документи та навчальна база.

Практичне навчання починається із проведення практичних робіт. Вони проводяться відповідно до навчального плану, кількість і зміст яких відповідає навчальній програмі.

Навчальна практика зі спеціальності  5.03050901 «Бухгалтерський облік» проводиться  з таких дисциплін: «Фінансовий облік», «Податкова система», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і технології в обліку»; із спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» з таких дисциплін: «Банківські операції», «Облік у банках», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах».

Навчальні практики забезпечені програмами, навчально – методичними карточками, планами – завданнями. Студенти ведуть щоденники та робочі зошити. Після закінчення навчальної практики проводиться залік і виставляються підсумкові оцінки.

Наступною складовою практичної підготовки студентів є виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік». В курсовій роботі студенти висвітлюють особливості ведення обліку в конкретному господарстві, природно – економічну характеристику господарства, виконують відповідні розрахунки, складають таблиці, діаграми, графіки. Це самостійна творча робота кожного студента з окремої теми дисципліни. Обовязковим елементом цього виду робіт є їх захист, на якому присутні всі студенти групи. Це дає можливість студентам ознайомитись із роботою не лише свого підприємства, а й інших підприємств.

Заключним етапом практичної підготовки студентів є виробнича практика.  Це заключний момент у системі практичного навчання та підготовки молодших спеціалістів, а тому він вимагає особливої відповідальності до його організації та проведення. З метою цілеспрямованості і конкретизації проходження практики для студентів третіх курсів перед проходженням практики проводяться настановчі заняття, консультації по виконанню програми практики.

Виробнича практика зі спеціальності  5.03050901 «Бухгалтерський облік» проводиться  на підприємствах АПК. Базовими господарствами для проходження практики являються: ТОВ «Серединецьке», ТОВ «Поділля +», ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ СВАТ «Городищенське», ТОВ «Подільський господар»  Шепетівського  району, Теофіпольська філія ПрАТ  «Зернопродукт МХП», ТОВ НВА «Перлина Поділля»  смт. Білогіря, ТОВ «Гранд», ТОВ ІВК «Рідний край» Білогірського району,  СВК «Лабунський», СТОВ Агрофірма «Маяк» Полонського району та ряд інших.

Виробнича практика зі спеціальності  5.03050801 «Фінанси і кредит» проводиться  в банках. Базами практики є такі банки: ПАТ «Приватбанк»,      АТ Банк  «Фінанси та Кредит»,  ПАТ «Акцент – Банк», ПАТ «УКРІНБАНК», АБ «Укргазбанк», АТ «Державний ощадний банк України», АБ «Експрес – Банк», ПАТ КБ «Надра».

Керівництво виробничою практикою від навчального закладу здійснюють викладачі профілюючих дисциплін.

За результатами проходження практики студенти оформляють щоденники – звіти про проходження практики. Після завершення практики відбувається її захист. Студенти не лише звітують про проведену роботу, але й відповідають на запитання викладачів та аудиторії.

Від того, як організовано проводиться практичне навчання студентів з кожної дисципліни, як ефективно використовується час, відведений для кожного виду практики, значно залежить якість підготовки фахівця.

Колектив коледжу намагається максимально наблизити всі види навчання до виробництва з тим, щоб готувати фахівців, обізнаних у своїй справі, кваліфікованих на рівні вимог їх роботи в умовах ринкової економіки.

Вибір мови

Реквізити для оплати за навчання

Узнай свой IP адрес

Оголошення

Вартість документа 

про вищу освіту державного 

зразка, який видається 

Шепетівським коледжем

ПДАТУ становить 34 гривні.

 

(Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 березня 

2015 р. № 193 "Про 

документи про вищу

освіту (наукові ступені) 

державного зразка"; 

лист МОН України від 

18 травня 2015 року 

№ 1/9-247 – 

«Гранична вартість 

виготовлення 

документа про вищу освіту 

державного зразка не 

повинна перевищувати двох

неоподатковуваних 

мінімумів доходів 

громадян (34 гривні)»).

Годинник