Навчальна практика студентів є невід’ємною складовою освітнього процесу. У формуванні висококваліфікованих фахівців для усіх сфер економіки важливе місце займає навчальна практика здобувачів освіти, що здійснюється з метою закріплення одержаних ними теоретичних знань і набуття практичних навичок за спеціальністю.
  З 22 по 25 березня студенти коледжу проходили навчальну практику з дисципліни «Економічний аналіз» з урахуванням усіх заходів безпеки воєнного стану. Система завдань, рекомендована студентам-практикантам, спрямована на виявлення глибини засвоєння основ аналізу господарської діяльності та об'єктивне оцінювання отриманих знань, вмінь та навичок. Здобувачі освіти мають навчитися вільно оперувати головними термінами та поняттями економічного аналізу, що сприятиме розвитку логічного мислення щодо ефективного пошуку якісного вирішення та обґрунтування висунутих аналітичних проблем.

  28 БЕРЕЗНЯ ВІДБУВСЯ ONLINE-ЗАХИСТ ЗВІТІВ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 3 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ».

  Викладач економічного аналізу Наталія Сурник у режимі відеоконференції мала можливість заслухати доповіді студентів гр. Б-31 щодо результатів проходження навчальної практики та отримати відповіді на поставлені запитання щодо аналізу забезпеченості та ефективності використання основних засобів; оцінки структурних змін у землекористуванні; аналізу використання трудових ресурсів, продуктивності та фонду оплати праці; аналізу виробництва валової продукції та витрат на виробництво продукції; аналізу реалізації продукції та фінансових результатів діяльності; оцінки фінансового стану підприємства.
   Результатом навчання здобувачів фахової передвищої освіти стали базові знання економічних категорій і законів, навички аналізу основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства з метою виявлення внутрішніх резервів раціонального використання ресурсів.
  Навчальна практика студентів завершилася диференційованим заліком. Студенти звітували про виконання програми практики і подали звітну документацію.
10

Звіт директора

Банківські реквізити

bank

Національний мультипредм. тест

grafik-NMT-2 page-0001

 

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

Погода

Погода

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 12 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес