071 Облік і оподаткування

(Бухгалтерський облік)

 

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

image002

термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація:  бухгалтер

Характеристика спеціальності «Бухгалтерський облік»: підготовка фахівців за спеціальністю «Бухгалтерський облік» з предметною областю діяльності в галузях професійної наукової та технічної діяльності, права та бухгалтерського обліку, аудиту, консультування з питань оподаткування у відповідних підрозділах підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку може займати посади:

-  головний касир, завідувач каси;

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер і касир-експерт; 

- податковий інспектор;

- інспектор з інвентаризації; ревізор;

- ревізор-інспектор податковий;

- інкасатор;

- касир (в банку, на підприємстві, організації, в установі);

- агент страховий.

 

Випускник за спеціальністю  Бухгалтерський облік має володіти знаннями та вміннями організації та методології ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності в ринкових умовах господарювання; правильно відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, вносити записи до облікових регістрів, складати бухгалтерську звітність та використовувати її для контролю та аналізу господарської діяльності; сучасних методик економічного аналізу із застосуванням математичних і статистичних прийомів;комплексно оцінювати діяльність підприємств і організацій, виявляти внутрішні резерви раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів; організації контролю та ревізії в Україні, методики і техніки контрольно-ревізійної роботи на підприємствах різних форм власності; застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

 

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

image004·       - Бухгалтерський облік;

        - Фінансовий облік

        - Фінанси підприємства

·       - Податкова система;

·       - Гроші і кредит;

·       - Інформаційні системи і технології в обліку;

·       - Облік і звітність в бюджетних установах;

·       - Організація обліку на ПМБ;

·       - Економічний аналіз

        - Контроль і ревізія

        - Облік зовнішньоекономічної діяльності

 Повинен знати:

нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

 

 

 


 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування

(Фінанси і кредит)

 

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

 

image005термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) – 1 рік 10 місяців

кваліфікація: молодший спеціаліст з фінансів і кредиту

     Спеціаліст здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства. Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства. Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування. Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Місцем професійної діяльності фінансиста можуть бути державні органи; банки, біржі, фінансові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

1. Фінансово-кредитна: розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів; надання рекомендацій з операцій по нерухомості (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна: інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

4. Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.

5. Страхова: робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна: економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон’юнктури). 

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

·       - Бухгалтерський облік у комерційних банках;

image007        - Банківські операції

        - Фінанси підприємства

·       - Податкова система;

·       - Гроші і кредит;

·       - Інформаційні системи і технології у кредитно-фінансових установах;

·       - Страхування;

·       - Казначейська справа;

·       - Бюджетна система;

Обов’язки фінансиста:

   - надавати висновки з аналізу фінансових документів,

   - проводити операції з нерухомістю і цінними паперами,

   - складати фінансові кошториси і звіти,

   - займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

 Працюючи як на державному, так і приватному підприємстві, фінансист несе матеріальну – за збереження грошей і коштовних паперів і моральну відповідальність – за дотримання законності.

 

 

 


 

 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

(Інформаційна діяльність підприємства)

галузь знань:   07 Управління та адміністрування

 

image008термін навчання:

на базі неповної середньої освіти (після 9 класу) денна форма - 2 роки 10 місяців

кваліфікація: молодший спеціаліст  з   інформаційної   діяльності

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) - відповідь на вимогу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. Випускники цієї спеціаль­ності можуть опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управ­ління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.

Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства) під час навчання отримують
      ЗНАННЯ:
      * з аналізу, планування та організації підприємницької та торгівельної діяльності;
      * електронного документообігу;
      * з основ програмування;
      * щодо захисту інформації та нормативних документів у цій сфері;
      * з основ бухгалтерського обліку;
      * щодо особливості організації та функціонування ІТ-підрозділу на підприємстві;
      * електронної комерції та особливостей ведення бізнесу в Internet;
      ВМІННЯ:
      * працювати з інформацією: збір, обробка, аналіз;
      * складати бізнес-план підприємства;
Картинки по запросу бізнес
      * створювати та проводити презентації бізнес-проектів, ідей, програмних продуктів;
      * працювати з інформаційними системами та різним програмним забезпеченням;
      * досліджувати та аналізувати діяльність підприємства;
      * працювати з трудовими ресурсами та кадровою документацією;
      * висувати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності підприємства;
      * працювати з документами в системах електронного документообігу;
      * створювати та обслуговувати сайти.

Основні дисципліни, які забезпечують фахову підготовку:

·          · Планування та організація виробничої діяльності підприємства;
      · Інформаційний бізнес;
      · Інформаційна діяльність підприємства;
      · Електронна комерція;
      · Інформаційні системи і технології на підприємстві;
      · Офісні системи і електронний документообіг;
      · Інтернет-технології в інформаційній діяльності;
      · Захист інформації на підприємстві;
      · Основи алгоритмізації та програмування;
      · Нормативна база інформаційної діяльності підприємства.

image009

                                 Випускники можуть обіймати посади:

      * управляючого торгівельним підприємством;
      * приватного підприємця;
      * менеджера з продажів та Інтернет-продажів;
      * торгового агента;
      * фахівця з інформаційних технологій;
      * організатора діловодства;
      * мерчандайзера;
      * фахівця з ефективності підприємства;
      * антикризового менеджера;
      * державного службовця в органах, що здійснюють регулювання та контроль у сфері підприємництва та торгівлі;
      * радника з торгово-економічних питань;
      * спеціаліста з прийому та обліку товарів тощо.
      Після закінчення коледжу випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (Інформаційна діяльність підприємства)  можуть продовжити навчання за скороченим терміном  в університетах:
               - Хмельницькому національному університеті
               - Подільському державному аграрно-технічному університеті
               - Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди        
               - Національному університеті “Львівська політехніка”
               - Рівненському державному гуманітарному університеті
               - Національному університеті водного господарства та природокористування 
     

Банківські реквізити

bank

Звіт директора 2022-2023 н.р.

zv

 

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

Погода

Погода

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті 8 гостей та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес