Історія заснування, становлення, розвитку технікуму

12

  Шепетівський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету розташований в центрі міста корчагінської слави Шепетівки.

    Історія технікуму налічує понад 70 років, майже 60 з яких технікум функціонує у м. Шепетівці.

   Шепетівський технікум був заснований у 1938 році в селі Гнатівці Меджибізького району Хмельницької області. У той час колгоспи і радгоспи успішно виконували завдання комуністичної партії і уряду із виробництва сільськогосподарської продукції, але правильно організованого обліку в господарствах ще не було через відсутність достатньої кількості кваліфікованих бухгалтерів. В селі Гнатівці навчальний корпус технікуму містився в одноповерховому будинку, де навчались чотири групи загальною кількістю 120 учнів. При технікумі були приміщення для проживання учнів, їдальня, клуб, баня, але всі ці приміщення були не пристосовані, крім того їх було недостатньо для обслуговування навчально-виховного процесу.

        З кожним роком кількість учнів збільшувалась. Класних кімнат для проведення занять стало не вистачати, навчання проводилось у дві зміни. Ось чому у 1940 році технікум був переведений з села Гнатівці в село Кривовілля Теофіпольського району, де умови були значно кращими. Навчальний корпус, гуртожиток, їдальня, квартири для викладачів були розташовані в мальовничому парку. Одразу було створено кабінети: фізики, української мови і літератури, біології і кабінет соціалістичного обліку. Кабінети швидко поповнювались наочними посібниками, зростав бібліотечний фонд, було придбано меблі.

          В 1941 році фашистська навала зруйнувала всю матеріальну базу технікуму. Після звільнення Хмельницької області від фашистських загарбників в 1944 році постановою Ради Народних Комісарів Української РСР технікум відновив свою роботу в селі Говори Віньковецького району на базі Говорівського сільськогосподарського технікуму, що готував агрономів і зоотехніків. До технікуму повернулась невелика частина учнів, що навчалась до війни. За дорученням управління ВУЗів і технікумів системи Народного комісаріату Земельних Справ УРСР №12 від 1944 року директором технікуму на той час було призначено Павлика Якова Устиновича (1944 – 1946 р.р.).

          В 1946 році заклад переведено в село Зіньків того ж району. Технікум перебував в с.Зіньків з 1946 по 1953 рік. З кожним роком поліпшувались умови навчання, щороку збільшувались бюджетні асигнування, поповнювався бібліотечний фонд.

         За період з 1946 року по 1947 рік технікум очолював Зальцберг Юрій Петрович, а по серпень 1953 року – Рожепа Олександр Михайлович.

        У відповідності з наказом Міністерства сільського господарства і заготівель УРСР №466 від 25.07.1953 року технікум переведено в місто Шепетівку і наказом №103 15/3-47 по Міністерству сільського господарства УРСР перейменовано в бухгалтерський технікум. Директором технікуму на той час призначено Фоку Павла Яковича (1953 – 1955 р.р.)

         В м. Шепетівці технікум був розташований в частині приміщення районної Ради, де було створено 11 класних кімнат, зал для спортивних занять та художньої самодіяльності учнів.

image001

     Діяльність заочного відділення починається з 1953 року. Першою завідувачкою заочного відділення була Манькевич Надія Миколаївна.

     В різні роки заочним відділенням керували: Вишневський С.С., Борисюк М.В., Овсяннікова Н.І., Кесельман Н.К., Поліщук Є.С.

     За роки існування заочного відділення у технікумі здобули освіту близько 9000 осіб.

    Згідно з наказом Міністерства сільського господарства СРСР №259 від 27.06.1955 року і наказом Міністерства сільського господарства УРСР №385 від 09.07.1955 року заклад перейменовано в Шепетівський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку. Очолив навчальний заклад на той час Василюк Микола Дмитрович (1955 – 1957 р.р.).

image002

image007

   З 1955 року в технікумі було відкрито заочне відділення для підготовки спеціалістів без відриву від виробництва.

    На той час підготовка молодших спеціалістів здійснювалась за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

    В історії технікуму дата 4 лютого 1974 року є особливою, тому що саме цього дня в урочистій обстановці будівельники вручили символічний ключ від нового навчального корпусу директору технікуму Зінкевичу Андрію Федоровичу (1957 – 1985 р.р.) Разом із навчальним корпусом були здані в експлуатацію: їдальня на 100 місць, п’ятиповерховий гуртожиток на 190 місць, комплекс господарських споруд.


image005

image004

     За короткий час було організовано п’ять лабораторій, більше десяти навчальних аудиторій, побудовано і оснащено спортивний зал і спортивну площадку. Почала працювати бібліотека з читальним залом.

    На початку 80-х років технікум починає займати провідні місця в рейтингу навчальних закладів економічного профілю по Україні. На базі технікуму організовувались курси із підготовки керівних спеціалістів сільськогосподарських підприємств. В цей же час розпочалась комп’ютеризація навчального процесу.

       У 1989 р. акредитовано нову спеціальність «Економіка і планування виробництва в галузях народного господарства», в 1993 році – «Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції», в 1995 році – «Комерційна діяльність».

       За рішенням акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України у 2003 році у технікумі було розпочато підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Фінанси і кредит».

      За наказом Міністерства аграрної політики України №597 від 02.11.2005 року «Про створення відокремлених структурних підрозділів Подільського державного аграрно-технічного університету» навчальний заклад реорганізовано у відокремлений структурний підрозділ з назвою Шепетівський технікум Подільського державного аграрно-технічного університету.

1

      Технікум заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству аграрної політики та продовольства України. Рівень акредитації - перший.

     Молодь має широкі можливості для занять фізкультурою і спортом. При кабінеті фізвиховання працюють волейбольна, баскетбольна, футбольна та інші секції, якими керують досвідчені викладачі-тренери.

2

3

        В технікумі на двох відділеннях за спеціальностями навчається більше як 600 студентів.

     Навчальний заклад надає освітні послуги для здобуття робітничої професії «Оператор комп’ютерного набору».

      Для здобуття ступеневої освіти за наказом Міністерства аграрної політики України №257 від 01.08.2003 року на базі технікуму створено навчально-консультаційний пункт Подільського державного аграрно-технічного університету, де випускники технікуму мають можливість продовжити навчання за ОКР «бакалавр» та «спеціаліст» за спеціальностями «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій».

    Випускники технікуму різних років з великою повагою і теплотою згадують викладачів, які здійснили вагомий внесок у становлення технікуму і підготовку спеціалістів для агропромислового комплексу: Борисюка М.В., Кесельмана Н.К., Рака П.Х., Овсяннікову Н.І., Плесканя П.І., Устименко З.М., Звєрєву Р.А., Кесельман Л.С., Нероду І.Д., а також ветеранів праці, які знаходяться на заслуженому відпочинку: Агеєву М.М., Павленко О.М., Склянчук А.О., Чорнойвана М.І., Ільченко М.М.

4

        Серед випускників технікуму – два Герої України:

- Іващук Петро Володимирович, генеральний директор ТОВ «Науково-виробнича агрофірма «Перлина Поділля»» Білогірського району Хмельницької області, Почесний академік Національної академії аграрних наук України;

- Петринюк Василь Андрійович, генеральний директор ТОВ «Старт» Теофіпольського району Хмельницької області, Академік Української технологічної Академії, доктор економічних наук.

5

6

        Також серед випускників технікуму:

- Шуляк Василь Корнійович – заслужений працівник сільського господарства України, колишній голова Теофіпольської районної Ради Хмельницької області, директор ТОВ ВКП «Авантаж» смт Теофіполь;

- Огонь Цезар Григорович – доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Національної академії статистики, обліку та аудиту, колишній завідувач Секретаріатом Комітету з питань бюджету при Верховній Раді України;

- Храновський Микола Юхимович – колишній перший заступник начальника Головного управління сільського господарства та продовольства Хмельницької обласної державної адміністрації.

    Впродовж 26 років (1986 – 2012 р.р.) колектив технікуму очолював Ґудзик Андрій Михайлович, викладач-методист, Відмінник аграрної освіти і науки.

7

       На сьогоднішній день майже 30 відсотків викладачів технікуму - це випускники різних років. Серед них: Осадчук Л.А. – завідувачка денним відділенням, викладач облікових дисциплін, Сурник Н.Г. – заступник директора з виховної роботи, викладач економіки, Шмигована В.І., Дорощук Г.П., Рудюк Г.К., Мельник Л.С., Краснолуцький О.В., Столярчук Н.І. – викладачі обліково-фінансових дисциплін.

8

      У квітні 2012 року рішенням загальних зборів трудового колективу технікуму директором було обрано Тетерю Ігоря Анатолійовича.

9

     За роки свого існування технікум підготував понад 17 тисяч фахівців для агропромислового комплексу, які успішно працюють в багатьох регіонах України.

       Сьогодні технікум готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050801 «Фінанси і кредит». Термін навчання на базі базової загальної середньої освіти 2 роки і 10 місяців, на базі загальної середньої освіти 1 рік і 10 місяців.

10

      Навчання студентів проводиться у 20 спеціалізованих кабінетах. До послуг студентів 2 комп’ютерних класи (з виходом в Інтернет). Навчальні кабінети та лабораторії повністю забезпечують навчально-виховний процес в технікумі.

11

      Студентська бібліотека з читальним залом укомплектована великим фондом навчальної, наукової, художньої літератури та періодичними виданнями.

       Заочне відділення готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» за спеціальностями 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

        Термін навчання на базі загальної середньої освіти 1 рік і 10 місяців.

   У 2014 році в закладі акредитовано нову спеціальність 5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства» з ліцензованим обсягом 25 осіб на основі базової загальної середньої освіти.

   Згідно наказу Подільського державного аграрно-технічного університету №170 від 15 липня 2014 року та на виконання вимог ЗУ «Про вищу освіту» змінено назву навчального закладу на Шепетівський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету.

   7 березня 2019 року рішенням загальних зборів трудового колективу коледжу та за погодженням вченої ради ПДАТУ директором коледжу обрано Дмитрик Валентину Володимирівну.

   Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 « Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» з 01 вересня 2015 року заклад освіти здійснює підготовку фахівців галузі знань 07 Управління та адміністрування за такими спеціальностями:

   071 Облік і оподаткування

   072 Фінанси, банківська справа та страхування

   076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Банківські реквізити

bank

Звіт директора 2022-2023 н.р.

zv

 

Вступ 2024

NMT-2024-724x1024

Календар свят

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

Погода

Погода

Вибір мови

Зараз на сайті

На сайті один гість та відсутні користувачі

Узнай свой IP адрес